بهبود كاهش شنوایی

برای بهبود كاهش شنوایی چه كاری می توانیم انجام دهیم؟

چنانچه كاهش شنوایی از طریق عمل جراحی و یا استفاده از دارو قابل درمان نباشد می‌توان با استفاده از سمعك درجهت بهبود آن اقدام كرد. همانطور كه با استفاده از عینك می‌توان ضعف بینایی را بهبود بخشید از سمعك نیز می‌توان برای بهبود انواع كاهش شنوایی ها استفاده كرد.

 

اولین گام در جهت بهبود كاهش شنوایی ارزیابی دقیق شنوایی شما توسط شنوایی‌شناس است. هنگامیكه از ماهیت و میزان كاهش شنوایی خود مطلع شدید قادر خواهید بود برای درمان آن اقدام لازم را انجام دهید. بر خلاف دیگر آزمایش‌های پزشكی، آزمایش سنجش شنوایی نسبتاً سریع و بدون درد است. یك شنوایی شناس یا متخصص سمعك با 3 یا 4 آزمایش زیر میزان شنوایی شما را ارزیابی می‌كند.

  • اتوسكوپی یا نگاه كردن به داخل گوش توسط یك دوربین ریز مجهز به منبع نوری.
  • ادیوگرام یا بررسی و ثبت اصوات شنیده شده توسط شما در فركانس‌های معین بر روی كامپیوتر یا كاغذ.
  • تمپانوگرام یا اندازه‌گیری فشار گوش درونی و میزان تحرك و جابجایی پرده گوش .

تمامی آزمایش‌های فوق در مطب متخصص شنوایی در مدت زمان كمتر از یك ساعت انجام می‌شود. با نتایج بدست آمده از آزمایشات فوق شنوایی شناس می‌تواند دقیقاً میزان شنوایی شما را تشخیص داده و راهنمایی لازم را برای درمان كاهش شنواییتان ارایه دهد. در بیشتر موارد بهترین راهنمایی استفاده از سمعك است. در صورتیكه شنوایی ‌شناس مشكل پزشكی را در رابطه با كاهش شنواییتان مشاهده كند آن وقت شما را به یك متخصص گوش و حلق وبینی راهنمایی می‌كند.

  • سمعک همدان
  • پرسش های متداول
  • برای بهبود کاهش شنوایی چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟