ریموت کنترل

با این وسیله امکان کنترل پنهان سمعک بدون دستکاری خود سمعک امکان پذیر می باشد. امکان تنظیم صدا، تغییر برنامه،  روشن و خاموش کردن سمعک وموارد دیگر فراهم است. 

تعویض باتری ریموت کنترل

• ریموت کنترل توسط دو باتری AAAA تغذیه می شود.

• پوشش درب باتری را به آهستگی باز نمایید.

• دو باتری را در محل مربوطه قرار دهید. باتری ها را به گونه ای جا بگذارید که  قطب های مثبت و منفی بر روی باتری با بخش ریموت کنترل هم راستا باشد.

• درب باتری را ببندید.

ریموت کنترل سمعک

• ریموت کنترل به گرمای مفرط، رطوبت بالا، میدان های مغناطیسی قوی و فشارهای مکانیکی حساس می باشد.

• ریموت کنترل را در مواجهه با گرمای مفرط و رطوبت بالا قرار ندهید.

• در معرض نور مستقیم خورشید نباشد.

• ریموت را در آب فرو نکنید.

• ریموت را در ماکروفر قرار ندهید.

هشدار

در محیط هایی که احتمال انفجار وجود دارد از ریموت کنترل و سمعک استفاده نکنید.

 سیستم های بی سیم ممکن است با تجهیزات الکترونیکی تداخل نماید:

 از ریموت کنترل در بیمارستان ها و داخل هواپیما استفاده نکنید.

 در این فضاها از قفل فعال شونده ریموت استفاده نمایید.

 در صورتی که قصد استفاده از ریموت کنترل همراه با سیستم های حیاتی و دستگاه های کاشتی دارید، حتما قبل از استفاده سازگاری الکترومگنتیک این دو سیستم را تایید نمایید. 

 در صورتی که منابع مداخله ای (رایانه و مانیتور) بر روی ریموت تاثیر گذار است، ریموت را تا حد ممکن از این منابع دور سازید.

 در مواردی که سمعک شما توسط ریموت کنترل فرد دیگری تنظیم گردید برای ایجاد تنظیمات مناسب به متخصص شنوایی و سمعک مراجعه نمایید.

 در مواردی که از ریموت برای مدت طولانی استفاده نمی کنید حتما باتری های آن را خارج نمایید.

 باتری و ریموت کنترل را در دسترس کودکان قرار ندهید.

ریموت کنترل سمعک های رکستون دو نوع می باشد

ریموت کنترل با صفحه نمایش

برای اینکه ریموت کنترل بتواند سمعک شما را کنترل نماید باید فاصله ریموت از سمعک کمتر از 1 متر باشد. تغییر برنامه با صدای هشدار دهنده همراه می شود. همچنین در صورتی که شما از دو سمعک استفاده می نمایید، با یک ریموت می توانید همزمان دو ریموت را تنظیم نمایید.

1) کلید برنامه
از کلید برنامه برای تغییر ولوم سمعک استفاده می شود. همچنین در صورتی که کلید برنامه را برای بیش از 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید، سمعک به تنظیمات اولیه خود برمی گردد.

2) دکمه های ولوم
با فشار دکمه مثبت (+) صدای سمعک افزایش می یابد.

3) دکمه های ولوم
با فشار دکمه منفی (-) صدای سمعک کاهش می یابد.

4) قفل
برای غیر فعال سازی دکمه های ریموت از این کلید استفاده می گردد. در صورتی که هر کدام از این دکمه ها فشار داده شود تاثیری بر عملکرد سمعک نخواهد داشت.

5) کلید بازخوانی داده ها
برای نمایش داده های سمعک بر روی صفحه نمایش ریموت این دکمه را فشار دهید.

6) صفحه نمایش شامل:
7) تعداد برنامه
8) وضعیت ولوم
9) وضعیت باتری سمعک گوش راست و چپ
10) نمایش عدم ارتباط بین ریموت و سمعک

ریموت کنترل با LED

1) کلید برنامه
با فشار کلید برنامه سمعک به برنامه بعدی تغییرمی کند. در صورتی که هنگام فشار کلید برنامه سیگنال اکوستیکی شنیدید مطمین باشید که تغییر برنامه صورت گرفته است.

2) دکمه های ولوم
با فشار دکمه مثبت (+) صدای سمعک افزایش می یابد.

3) دکمه های ولوم
با فشار دکمه منفی (-) صدای سمعک کاهش می یابد.

4) قفل
برای غیر فعال سازی دکمه های ریموت از این کلید استفاده می گردد. در صورتی که هر کدام از این دکمه ها فشار داده شود تاثیری بر عملکرد سمعک نخواهد داشت.

5) دکمه های روشن و خاموش
با فشار این دکمه سمعک خاموش روشن و سمعک روشن خاموش می شود.

6) چراغ LED
با فشار هر دکمه چراغ LED شروع به چشمک زدن می کند. در صورتی که با فشار هر دکمه چراغ LED روشن نشد، نشان دهنده فعال بودن قفل می باشد.

ملحقات ریموت

گیره (Clip)

از گیره ریموت برای اتصال ریموت به کمربند استفاده می شود.

پوشش (Cover)

از این پوشش برای محافظت ریموت کنترل از خراش یا پاشیدن آب استفاده می شود. توجه داشته باشید که این پوشش ریموت کنترل را ضد آب نمی سازد.

حل مشکل

مشکل: ریموت کنترل کار نمی کند.

در صورتی که قفل فعال است آن را غیر فعال سازید.
باتری ها را تعویض نمایید
از منابع الکترومفناطیسی دور شوید.

 مشکل: سمعک توسط ریموت کنترل سمعک دیگری تنظیم شده است.
ریموت کنترل و سمعک را برای تنظیمات مجدد به متخصص شنوایی ارجاع دهید.

 نویزهای بلند یا فیدبک شنیده می شود:

عملکرد بی سیم احتمالا تحت تاثیر منابع الکترومغناطیسی مجاور قرار گرفته است. فاصله ریموت از این منابع نویزی را افزایش دهید.
در صورتی که با راه حل های ذکر شده مشکل ریموت برطرف نشد به متخصص شنوایی مراجعه نمایید.