نکات کلیدی برای موفقیت در تجویز

فرایند خوگیری به سمعك‌ بسیار زمان بر می باشد. اجازه ندهید که این فرایند شما را ناامید سازد. در شروع فرایند عادت پذیری، سمعك‌ را در خانه و مکان های آرام استفاده نمایید. 

در شروع استفاده از سمعك‌ اصوات زمینه برای شما بلندتر از حد طبیعی خواهد بود. سعی کنید اصوات زمینه را شناسایی نمایید. در چند روز اول استفاده، فقط به اصوات زمینه ای در منزل و محیط های ساکت گوش دهید.

 احساس می کنید که صدای خودتان غیر طبیعی و عجیب است. نگران نباشید، زیرا صدایی که می شنوید ناشی از تقویت سمعك‌ است. شما برای خوگیری به صدای خودتان نیاز به زمان دارید.

 سمعك‌ را مادامی استفاده نمایید که برایتان راحت و دلپذیر باشد. در صورتی که استفاده از سمعك‌ ناراحت کننده و خستگی آور است تا روز بعد استفاده نکنید.

 گام بعدی محاوره های گروهی می باشد. برای محاوره های گروهی سعی کنید که بر روی گوینده تمرکز نمایید. شما باید به این توانایی برسید که بر گفتار هدف تمرکز نموده و از نویزهای زمینه چشم پوشی نمایید. ورود به محاوره های گروهی را از گروههای کوچک شروع و به تدریج در محیط های شنیداری سخت (مانند رستوران) بسط دهید.

 صدای تلویزیون، رادیو و سیستم های سخنرانی از نوع اصوات مصنوعی می باشد. به بیان دیگر هیچ فرد واقعی با شما صحبت نمی کند و صدا از طریق بلندگو به شما می رسد. این نوع شنیدن نیاز به تمرین دارد. لیست کلماتی که شما در شنیدن و درک آن دچار مشکل هستید را استخراج و این کلمات را با دوستان و خانواده تمرین نمایید.

 قضاوت در مورد عملکرد و کارایی سمعك‌ را هنگامی انجام دهید که به بلوغ کامل شنیداری و عادت پذیری دست یافته باشید.

 در صورتی که در تنظیم ولوم سمعك‌ دچار مشکل هستید، صدای تلویزیون را در حد طبیعی قرار داده و میزان ولوم سمعك‌ را بر اساس صدای تلویزیون تنظیم نمایید. به خاطر داشته باشید که همانند فردی با شنوایی طبیعی باید به سطوح شدتی مختلف عادت نمایید. بنابراین نیازی نیست که به صورت دائم ولوم را کم و زیاد نمایید. بهتر است که سطح شنیداری راحتی را برای هر محیط به دست آورده و از بهره مناسب با آن محیط استفاده نمایید.

 انتظارات خود از سمعك‌ را واقعی سازید. هدف سمعك‌ کمک به شنیدن و درک بهتر اصوات گفتاری می باشد بنابراین هیچ ضمانتی وجود ندارد که همه اصوات با وضوح عالی شنیده شوند اما سمعك‌ شما را قادر می سازد که بهتر شنیدن را تجربه نمایید. به خاطر داشته باشید که برای تطبیق سیستم مغزی با سمعك‌ نیاز به زمان دارید.

 تعامل و ارتباط مداوم با متخصص شنوایی برای کسب مهارت ها و توانایی های شنیداری در دوره عادت پذیری اولیه، درک گفتار را به حداکثر می رساند.

  • سمعک همدان
  • راهنمای سمعک
  • نکات کلیدی برای موفقیت در تجویز