درباره ی سمعک همدان

 

معرفی مرکز

مرکز تخصصی ارزیابی شنوایی، آزمونهای الكتروفیزیولوژی و خدمات سمعک همدانا در سال 1389 با همكاری متخصصان برجسته رشته شنوایی شناسی تأسیس گردید. این مرکز از لحاظ موقعیت مکانی دارای جایگاه ویژه‌ای است، زیرا از یک سو در مجاورت مطب پزشکان و مراكز پزشكی  قرارگرفته و از سویی دیگر دسترسی بیماران و مراجعان از تمام نقاط همدان به آن توسط وسایل نقیله عمومی و شخصی سهل و آسان می‌باشد.

تجهیزات مرکز:

ادیومتری

(شنوایی سنجی)

تمپانومتری و رفلکس آکوستیک

(ارزیابی پرده تمپان و گوش میانی)

ایمیتانس شیپور استاش

ست پیشرفته قالب گیری گوش برای سمعک و محافظ های شنوایی

اتاقک اکوستیک جهت انجام دقیق شنوایی سنجی و نوار گوش

TEOAE

(غربالگری شنوایی نوزدان)

DPOAE

(ارزیابی عملکرد حلزون)

ABR threshold

(شنوایی سنجی نوزادان)

Diagnostic ABR

(تشخیص و پیگیری ضایعات و تومورهای عصب هشت و ساقه مغز)

ASSR

(شنوایی سنجی فرکانسی نوزادان)

ECochG

(الکتروکوکلئوگرافی: تشخیص بیماری مینیر و فشار گوش داخلی)

VNG

(تشخیص ضایعات تعادلی و سرگیجه)

 

خدمات ارايه شده در مرکز به شرح ذیل می باشد:

متخصصان این مرکز مفتخرند که با همکاری متخصصین برتر گوش و حلق وبینی، کودکان، مغز و اعصاب، انکولوژی، داخلی، عفونی، عمومی،گفتار درمانی و همچنین شرکت‌های معتبر بین‌المللی تجهیزات شنوایی بهترین و کامل‌ترین خدمات را در طی این سال‌ها به بیماران ارائه داده‌اند. 

  • شنوایی سنجی کودکان و بزرگسالان

  • ارزیابی و درمان توانبخشی سرگیجه و تعادل

  • ارزیابی و درمان وزوز

  • ارزیابی و تجویز سمعک، اف ام و تجهیزات کمک شنوایی

  • تشخیص و درمان توانبخشی سرگیجه و عدم تعادل

  • ساخت قالب سمعک محافظ صوت، آب

  • توانبخشی شنوایی (تربیت شنوایی)

  • شنوایی سنجی مدارس و صنعتی(کارخانه ها و کارگاههای صنعتی،مراکز طب کار)

  • گفتار درمانی

  • تعمیر و تنظیم سمعک