تعرفه ی قیمت سمعک همدان

 بالاخره و بعد از سعی و تلاش بی وقفه ی انجمن شنوایی شناسان ایران برای 

 بیمه های تامین اجتماعی

، بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت

و بیمه نیروهای مسلح،

پرداخت کمک هزینه خرید سمعک مصوب گردد که بدین شرح اعلام می باشد :


کمک هزینه خرید سمعک با کسر٣۰ درصد فرانشیز جهت یک گوش تا سقف ١/٢۶۰/۰۰۰ تومان

مثال: در صورتیکه شما سمعکی به مبلغ ١/٨۰۰/۰۰۰ تومان خرید نماید با کسرفرانشیز ٣۰ درصد مبلغ ١/٢۶۰/۰۰۰ تومان به بیمار تعلق میگیرد 

درمورد کودکان زیر ۶ سال هزینه ٢ عدد سمعک پرداخت میشود و این مبلغ هر ١۰ سال یکبار پرداخت میگردد

درواقع شما با خرید یک عدد سمعک هوشمند مناسب تنها مبلغ ۵۴۰/۰۰۰ تومان پرداخت مینمایید


اکثربیمه ها مبلغی به عنوان کمک هزینه خرید سمعک جهت بیمه شدگان در نظر میگیرند .

مقدار این مبلغ در بیمه های مختلف متفاوت است . در زیر هزینه هایی که بعضی بیمه ها متقبل میشوند را اعلام مینماییم:

قراردادمبلغواحد
خدمات درمانی نیروهای مسلح

1.000.000 

تومان
خدمات درمانی یا بیمه سلامت

1.260.000 

تومان
صدا و سیما

450.000 برای هر گوش

تومان
شرکت نفت

1.000.000 

تومان
بانک ملی

800.000 

تومان
بانک سپه، بانک تجارت

1.100.000 یکطرفه و 2.000.000 دوطرفه

تومان
بانک کشاورزی

1.100.000 یکطرفه و 2.000.000 دوطرفه

تومان
بانک ملت

یکطرفه 1.000.000  و 1.500.000 دوطرفه

تومان
قراردادمبلغواحد
شهرداری

450.000  برای هر گوش

تومان
هواپیمایی

250.000  برای هر گوش

تومان
بیمه ایران طبق قرارداد

مبلغ 2.000.000  و قراردادهای دیگر 600.000

تومان
بیمه آسیا

500.000 

تومان
بیمه البرز

400.000  برای هر گوش

تومان
بیمه نظام آسایش طبق قرارداد

500.000  و طبق قرارداد 250.000

تومان
بیمه میهن

500.000 

تومان
بیمه پارسیان

700.000 

تومان