از وضعیت شنوایی خود خبر ندارید؟

پاسخگویی به سوالات زیر این امكان را به شما می‌دهد كه اطلاع جزیی از وضعیت شنواییتان بدست آورید.

1. آیا صحبت‌های دیگران را می‌شنوید ولی قادر به درك جملات نیستید؟

2. آیا با قرارگرفتن در بحث‌های طولانی احساس خستگی یا عصبی شدن می‌نمایید؟

3. آیا صدای دیگران را در مقایسه با گذشته آهسته تر یا زیرتر می‌شنوید؟

4. آیا بطور مستمر مجبور هستید از دیگران بخواهید جملاتشان را تكرار كنند؟

5. آیا بدون شنیدن كلیه لغات یك جمله مفهوم آنرا برای خود بازسازی می‌كنید؟

6. آیا صدای رادیو و تلویزیون را بیشتر از اندازه مطلوب برای اطرافیانتان زیاد می‌كنید؟

7. آیا گفتگو با دیگران از طریق تلفن و تلفن همراه برایتان سخت است؟

8. آیا یكی از گوشهایتان بهتر از دیگری می‌شنود؟

9. آیا شنیدن صدای دیگران زمانیكه صدای پس‌زمینه وجود دارد برایتان سخت است؟

10. آیا شنیدن صدای طرف مقابلتان درمحیط‌هایی مانند رستوران برایتان مشكل است؟

 11. آیا مجبور به شنیدن صداهای بسیار بلند در محل كارتان یا سربازی بوده‌اید؟

12. آیا دنبال كردن مكالمات در سینما یا تئاتر برایتان مشكل است؟

13. آیا درك صدای افراد مذكر برایتان آسانتر از صدای افراد مونث است؟

14. آیا اغلب در درك گفتار دیگران اشتباه می‌كنید؟

15. آیا درك صدای گوینده در جلسات وسخنرانی‌های عمومی برایتان سخت است؟

16. آیا عدم شنیدن و درك اصوات موجب عصبانیت و سردرگمی شما می‌شود؟

17. آیا مشكل شنوایی شما سبب شده تا دوستان و اقوامتان را كمتراز آن چیزی كه دوست دارید ملاقات كنید؟

18. آیا تابحال كسی از اقوامتان به شما گفته كه شاید دچار ضعف شنوایی شده باشید؟

بیشتر مردم حداقل به یكی از سوالات فوق جواب مثبت می‌دهند ولی اگرتعداد جوابهای مثبت به 2 یا بیشتر رسید آن وقت این مساله نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارد. یك شنوایی‌شناس می‌تواند ارزیابی دقیق و علمی از وضعیت شنوایی‌تان انجام دهد. شما می‌توانید تعداد دفعاتی را كه در شنیدن مكالمات به مشكل برمی‌خورید و یا از دیگران می‌خواهید جملاتشان را تكرار كنند را در طول یك هفته یا چند روز متوالی یادداشت نمایید. از یك دوست بخواهید صدای تلویزیون را دریك حد مناسب برای شنیدن تنظیم نماید. آیا اكنون می توانید صدای تلویزیون را به راحتی بشنوید؟ پاسخ شما چه مطلب پنهانی را بیان می‌كند؟

  • سمعک همدان
  • درباره کم شنوایی
  • از وضعیت شنوایی خود خبر ندارید؟